Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2019

kaatee
Są dwa rodzaje komplementów: takie gdy mówisz to co kobieta i tak wie ale potrzebuje to usłyszeć i takie których się nie spodziewamy. Ten drugi rodzaj jest ważniejszy.
— Swatamy naszych szefów
Reposted fromresort resort viaNoCinderella NoCinderella
kaatee
To nie jest tak, że się waham, że jestem niezdecydowana i niepewna. Po prostu najbardziej czego nie chcę, to narzucać się. Wolę nie odzywać się pierwsza w obawie, że komuś chociaż przez sekundę przemknie przez myśl, że jest już mnie za dużo. Dlatego czekam, aż setny raz powiesz, że chcesz ze mną gadać i że mnie lubisz. Dopiero wtedy zaczynam odrobinę w to wierzyć.
http://gomint.blogspot.com/
Reposted fromgoby goby viagabrynia gabrynia
kaatee
Reposted frombluuu bluuu
kaatee
Reposted frombluuu bluuu
kaatee
Nie czekaj. Pora nigdy nie będzie idealna.
— Napoleon Hill
Reposted fromsewinglover sewinglover viaSkydelan Skydelan
kaatee
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viaSkydelan Skydelan
kaatee
Podobno ludzie wracają, gdy kończą im się miejsca, w które mogli uciekać.
— Doctor Evil
kaatee

Czym jest dla Ciebie wierność małżeńska?

Wierność to nie tylko brak fizycznej zdrady. Zdrada to nie tylko seks. Zdradą może być nałóg, alkohol, praca, relacja z mamą lub najlepszym kumplem.

Wierność to danie pierwszeństwa, nadanie priorytetu współmałżonkowi. 
W kolejce tych wszystkich niecierpiących zwłoki spraw, która do nas stoi, dajemy małżonkowi VIP pass do nas samych – naszych emocji, intelektu, duchowości, uwagi i ciała.

Wierność to także stanięcie ramię w ramię, gdy spieramy się z rodzicami czy własnymi dziećmi. 
To nie porównywanie partnera do sąsiada/sąsiadki czy bohatera ulubionego serialu, to także odpuszczanie po raz pięćdziesiąty, setny i tysięczny tych samych irytujących nas przewinień.

https://pl.aleteia.org/2018/02/15/do-czego-tak-naprawde-zobowiazuje-nas-przysiega-malzenska/
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaoxygenium oxygenium
kaatee
1800 af31
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadelavide delavide
kaatee

March 09 2019

9199 52da 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaoxygenium oxygenium
kaatee
6136 5ecb
Reposted fromonhigh onhigh viaoxygenium oxygenium
kaatee
Reposted fromshakeme shakeme viala-lu la-lu
kaatee
3101 dd51 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viainspirations inspirations
kaatee
Szczerość to drogi dar. Nie oczekuj jej od tanich ludzi.
— Warren Buffett
Reposted fromnezavisan nezavisan viaSkydelan Skydelan
kaatee

Rzucamy się w oczy. Lądujemy w sercach.

— effat
Reposted frompingwineq pingwineq vialekkaprzesada lekkaprzesada

February 11 2019

kaatee
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic viainspirations inspirations
kaatee
Powiedz coś głośno, jeśli to wszystko naprawdę.
— Marek Hłasko "Najświętsze słowa naszego życia"
Reposted fromxalchemic xalchemic viainspirations inspirations
kaatee
Kiedy dałaś sobie wmówić, że zawsze musisz być piękna, cierpliwa, uśmiechnięta, w nienagannym pedicure z perfekcyjnie wysprzątanym domem?
Kiedy uwierzyłaś, że musisz być idealna by być dość dobrą?
Kiedy przestałaś się cieszyć życiem, bo byłaś wciąż zajęta byciem perfekcyjną?
Kiedy zaczęłaś ukrywać łzy, bo emocje są w złym tonie?
— "Okiem kobiety"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaRozaa Rozaa

November 03 2018

kaatee
Poznawanie drugiej osoby polega na odkrywaniu świata znaczeń, jakie ona nadaje.
— Zajęcia ze Złożonych Procesów Poznawczych, temat: język
Reposted frommarkotna markotna viawalkthemoon walkthemoon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl