Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2019

kaatee
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic viainspirations inspirations
kaatee
Powiedz coś głośno, jeśli to wszystko naprawdę.
— Marek Hłasko "Najświętsze słowa naszego życia"
Reposted fromxalchemic xalchemic viainspirations inspirations
kaatee
Kiedy dałaś sobie wmówić, że zawsze musisz być piękna, cierpliwa, uśmiechnięta, w nienagannym pedicure z perfekcyjnie wysprzątanym domem?
Kiedy uwierzyłaś, że musisz być idealna by być dość dobrą?
Kiedy przestałaś się cieszyć życiem, bo byłaś wciąż zajęta byciem perfekcyjną?
Kiedy zaczęłaś ukrywać łzy, bo emocje są w złym tonie?
— "Okiem kobiety"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaRozaa Rozaa

November 03 2018

kaatee
Poznawanie drugiej osoby polega na odkrywaniu świata znaczeń, jakie ona nadaje.
— Zajęcia ze Złożonych Procesów Poznawczych, temat: język
Reposted frommarkotna markotna viawalkthemoon walkthemoon
kaatee

Wszystkie niebezpieczeństwa, jeżeli człowiek stanie z nimi oko w oko, są mniejsze niż wyobrażone. W przestrzeni emocjonalnej, wbrew prawom geometrii - dystans wyolbrzymia
— Z.Herbert - "Herbert nieznany.Rozmowy"
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viaciarka ciarka
4061 4f5d
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viacziczi cziczi
kaatee
8103 1ee7
A couple admires the color and texture of Monet’s Water lilies at MoMA, New York

October 30 2018

kaatee
Reposted frombluuu bluuu viasoko soko
kaatee
kaatee
kaatee
Wiem, jak bardzo ci na nim zależy. Ale twoje życie i jego życie to dwie różne bajki, to dwie różne galaktyki. A to znaczy, że od tej chwili musisz uważać na swoje serce, bo inaczej rozpadnie się na milion drobnych kawałków.
— Nicholas Sparks - "Najdłuższa podróż"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamojenastroje mojenastroje
kaatee
On dotknął palcami jej włosów, ona poczuła, że dotyka ją miłość.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viaNoCinderella NoCinderella
kaatee
Szczerość to drogi dar. Nie oczekuj jej od tanich ludzi.
— Warren Buffett
Reposted fromnezavisan nezavisan viaNoCinderella NoCinderella
kaatee
Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: “Spróbuję jutro jeszcze raz.”
— Mary Anne Radmacher
Reposted fromxalchemic xalchemic viaNoCinderella NoCinderella
kaatee
- Wiesz co się dzieje z ludźmi którzy zamykają się w sobie ?
- Wyciszają się.. ? 
- Nie, psują, wyniszczają. 
— Francuski Pocałunek
Reposted fromcytaty cytaty viawalkthemoon walkthemoon
kaatee
Trzeba uważać:
czas się zbyt łatwo na przeszłość zamienia.
— Krzysztof Kamil Baczyński, Elegia codzienna
kaatee
Życie jest za krótkie by nie próbować.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawalkthemoon walkthemoon
kaatee
Pilnuj się, aby nikt cię nie lekceważył, nie zbywał ani po tobie nie deptał. Powiedz po prostu: Chwileczkę. Jestem warta wszystkiego, kochanie.
— Maya Angelou
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaciarka ciarka

October 23 2018

kaatee
kaatee
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl