Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2017

kaatee
Reposted frombluuu bluuu
kaatee
2011 155d 500
Reposted frommoai moai
Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)
kaatee
8523 8092 500
kaatee
Strach przed utratą kogoś szczerą miłość rodzi.
— Pezet feat. Kamil Bednarek - Shot Yourself
Reposted fromtimetolove timetolove viainspirations inspirations

July 12 2017

kaatee
Reposted frombluuu bluuu
kaatee
kaatee
Znajdź kogoś, kto nie będzie bał się przyznać, że za tobą tęskni. Kogoś, kto wie, że nie jesteś idealna, ale będzie traktował cię tak jakbyś była. Kogoś, kogo największym lękiem, będzie strach przed utratą ciebie. Kogoś, kto odda ci swoje serce w całości. Kogoś, kto mówiąc, że cię kocha naprawdę będzie to czuł. Kogoś, kto będzie chciał budzić się przy tobie każdego poranka i nawet widząc twoje zmarszczki i siwe włosy, wciąż będzie zakochiwał się w tobie na nowo.
— BB&B
Reposted fromyourtitle yourtitle viahope24 hope24
kaatee
Reposted frombluuu bluuu
kaatee
kaatee
Reposted frombluuu bluuu
kaatee
kaatee
kaatee
Reposted fromshakeme shakeme viaclerii clerii
kaatee
7269 7d08
Reposted fromspring-flow spring-flow viaclerii clerii
1726 fea7 500
kaatee
Pozwól sobie na słabości. Nie musisz być perfekcyjna. Pieprz to. A potem odetchnij.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaSkydelan Skydelan
kaatee
kaatee
Przerażająca sprawa w byciu z kimś to to, że albo weźmiecie ślub, albo się rozstaniecie.
— o Boże
kaatee
  Mówię Ci, aż w głowie mi się kręci, kiedy sobie zaczynam wyobrażać, jak mogłoby nam być cudownie.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromIriss Iriss vianiedonaprawienia niedonaprawienia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl