Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2018

kaatee
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaoxygenium oxygenium
kaatee
7393 4de2
Reposted fromthebelljar thebelljar viaoxygenium oxygenium
kaatee
To nic. Wystarczy słuchać, kochać i obejmować.
— ks. Jan Twardowski, Niewidoma dziewczynka (polecam)
Reposted from169cm 169cm viaparyz-plonie paryz-plonie
kaatee
kaatee
Czekaniem
na kroki
szelesty
listy
na pukanie do drzwi
— "Miłość" M. Hillar
Reposted frompsychodelik psychodelik viaparyz-plonie paryz-plonie
kaatee
Każdy ma swoje Westerplatte. Coś czego musi bronić i za nic nie odda.
— Jan Paweł II
Reposted frommendacious mendacious viaparyz-plonie paryz-plonie
kaatee
Tyle uczuć mieści się między jednym uderzeniem serca a drugim
— Zbigniew Herbert
Reposted frominpassing inpassing viaparyz-plonie paryz-plonie
kaatee
Lepiej być skrzypieniem podłogi niż przeraźliwie przeźroczystą doskonałością.
— Zbigniew Herbert
Reposted frominpassing inpassing viaparyz-plonie paryz-plonie
kaatee
Czasem ludzie są piękni. Nie z wyglądu. Nie w tym co mówią. W tym, kim są.
Reposted frompoezja poezja viaparyz-plonie paryz-plonie
kaatee
Ona z tych, co szybciej uwierzą w nieszczęście niż w szczęście. Prawdziwa słowiańska dusza.”
— "Mała Moskwa"
Reposted fromweightless weightless viaparyz-plonie paryz-plonie
6276 7b3d 500
Reposted fromerial erial viaparyz-plonie paryz-plonie
kaatee
Kobieta musi mieć dwie rzeczy: klasę i bajeczny urok.
— Coco Chanel
Reposted fromnadgodziny nadgodziny viaparyz-plonie paryz-plonie
kaatee
Na wspólną radość, na chleb powszedni, 
na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym, 
na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę 
i przebaczenie wybieram Ciebie.

— Konstanty Ildefons Gałczyński
kaatee
Dobroć polega na szanowaniu i kochaniu ludzi bardziej niż na to zasługują.
— św. Paweł z Tarsu
Reposted fromtillbaka tillbaka viaparyz-plonie paryz-plonie
kaatee
Miłość 1944

Nadzy bezbronni
z ustami na ustach
z otwartymi
szeroko oczami

nasłuchując

płynęliśmy
przez morze
łez i krwi
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromraita raita viaparyz-plonie paryz-plonie
kaatee
0574 38a2
Reposted fromparyz-plonie paryz-plonie
kaatee
Leżeliśmy na ziemi i całowaliśmy się. Pewnie się uśmiechniesz. Że leżeliśmy i tylko się całowaliśmy. Obecnie wy, młodzi, rozporządzacie swoimi ciałami, bawicie się nimi, z nami było inaczej. Ale pamiętaj, że płacicie za to pewną cenę: obca jest wam cała sfera doznań. Wymierają nie tylko gatunki zwierząt, wymierają także całe gatunki uczuć. I jeśli jesteś mądry, nie będziesz się litował nad przeszłością, że czegoś tam nie wiedziała i nie znała, lecz nad sobą, że to wiesz
— John Fowles
Reposted fromswojszlak swojszlak viaparyz-plonie paryz-plonie
kaatee
4819 0961
Reposted fromstylte stylte viaparyz-plonie paryz-plonie
kaatee
Nie czekaj. Pora nigdy nie będzie idealna.
— Napoleon Hill
Reposted fromsewinglover sewinglover viaparyz-plonie paryz-plonie
kaatee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl