Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2018

kaatee
kaatee

August 18 2018

kaatee
Naprawisz się. Wydobrzejesz. Rany się zasklepią, może zostaną blizny, ale właśnie po to, żeby przypominać Ci, że przetrwałaś, że było cholernie ciężko, ale dałaś radę. Wszystko, co złe kiedyś się kończy. Wtedy przychodzi nowe, dobre i rozsiada się w Twojej głowie. Nie wiem kiedy, ale wiem, że warto na to zaczekać.
— dobrze jest. nie rycz.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamojenastroje mojenastroje
kaatee
6113 6ea9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamojenastroje mojenastroje
kaatee
Może nie wyglądam. Może uśmiecham się jak zawsze i mówię tyle co zawsze, ale wierz mi. Ilekroć tylko zostaje sama rozpadam się na kawałki.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamojenastroje mojenastroje
kaatee
Niektóre ucieczki to sprawdzian czy komuś jeszcze na nas zależy.
— Bezimienna
kaatee
Nic nie wyzwala w nas większej energii niż zmiana sposobu myślenia. Gdy tylko inaczej spojrzysz na świat i postanowisz przykładać większą wagę do swojego wyglądu, uruchomisz w sobie pokłady energii. Stanie się tak, gdy spróbujesz pokonać własną nieśmiałość; gdy na jakiś czas wyłączysz smartfona; kiedy widząc w szybie swoje odbicie, obiecasz sobie, że przestaniesz się garbić; gdy postanowisz, że w czasie kłótni zachowasz spokój, a przedstawiając kolejną propozycję w pracy, będziesz mówić pewnym głosem; gdy zapragniesz elegancko się wypowiadać – w każdej z tych sytuacji mogą zdarzyć się zdumiewające rzeczy.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna
kaatee
Klasa to pojęcie trudne do zdefiniowania. Niełatwo wyjaśnić, czym jest. Towarzyszy jej aura tajemnicy, ale każdy intuicyjnie rozpoznaje, kto ma klasę, a kto nie. Osoba z klasą jest niewątpliwie atrakcyjna. Jej pewność siebie i życzliwość sprawiają, że w kontakcie z kimś takim czujemy się swobodnie. Kobieta z klasą bez wątpienia nie ma nic wspólnego z zamienionymi w roboty żonami ze Stepford, które wyglądają perfekcyjnie, robią wszystko perfekcyjnie i nie okazują żadnych emocji. Osoba z klasą zna swoją wartość i środowisko, w którym się obraca, potrafi być elastyczna i się dostosować.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna

August 16 2018

kaatee
kaatee
kaatee
6213 0570 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
kaatee
6216 a19f 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
kaatee
Reposted frombluuu bluuu

August 01 2018

kaatee
8182 1519
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaLimysoul Limysoul
kaatee
5853 4005 500
Reposted fromslodziak slodziak
kaatee
5891 8c21
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viaoxygenium oxygenium
kaatee
Reposted frombethgadar bethgadar viaoxygenium oxygenium
kaatee
Reposted frombluuu bluuu viaoxygenium oxygenium
kaatee
Reposted fromshakeme shakeme viaoxygenium oxygenium
kaatee
3055 61b8 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl