Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2017

kaatee
7714 b717 500
Reposted fromgrungedelirium grungedelirium viaclerii clerii
kaatee
7646 50aa
Reposted fromnyaako nyaako viaclerii clerii
kaatee
2527 ac9b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamoai moai
5838 34a6
Reposted fromSkydelan Skydelan viaLimysoul Limysoul
kaatee
Człowiek musi z kimś czuć, z kimś myśleć, z kimś rozmawiać, aby wiedział, że istnieje.  
— Wiesław Myśliwski „Ostatnie rozdanie”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawalkthemoon walkthemoon
kaatee
Tyle było rzeczy do omówienia, że oboje zamilkli.
— Tove Jansson
Reposted frompesy pesy viawalkthemoon walkthemoon
kaatee
8980 a35b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahope24 hope24
kaatee
Zabierz mnie do gwiazd
Jeszcze jedne raz
Przecie dobrze wiesz nic nie trwa wiecznie
— Grzegorz Hyzy - O Pani!
9664 ad73 500
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
kaatee
Nigdy nie wie się, co poradzić z tym krzykiem, co odzywa się w nas samych.
— Czesław Miłosz
Reposted fromhighdesire highdesire vialekkaprzesada lekkaprzesada
kaatee
A serca - tak ich mało, a usta - tyle ich
— K. K. Baczyński
kaatee
‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia? 

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.
— G. Musso
Reposted fromswojszlak swojszlak vialekkaprzesada lekkaprzesada
kaatee
Nie wmawiaj sobie, że był idealny tylko dlatego, że się zakochałaś. Nie wmawiaj sobie tego pod żadnym pozorem. Bo gdyby tak rzeczywiście było, gdyby posiadałby chociaż namiastkę tych cech, które mu przypisujesz siedziałby teraz przy tobie. Nigdy nie pozwoliłby ci odejść.
— Diana Sullivan
Reposted frompensieve pensieve vialekkaprzesada lekkaprzesada
kaatee
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny. 
Reposted fromlovvie lovvie viacoolstorybro23 coolstorybro23
kaatee
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
5880 1e2c 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaSkydelan Skydelan
kaatee
8979 7925 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaSkydelan Skydelan

September 23 2017

kaatee
Reposted fromsilence89 silence89 viametka metka
kaatee
Bywają w życiu człowieka chwile (...) gdy nogi uginają się nagle, jakby były z waty, i jedyne, czego  naprawdę się pragnie, to uciec nie oglądając się nawet za siebie.
— Inny Świat - Gustaw Herling-Grudziński
Reposted frombeinthe beinthe vialekkaprzesada lekkaprzesada
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl