Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

kaatee
2684 fa9d
Reposted fromaniczorka aniczorka viausual usual
kaatee

Lubię rozmowy nocą, są dla mnie bardziej wartościowsze. Świadomość tego, że ktoś zarywa dla Ciebie noc, aby dotrzymać Ci towarzystwa - jest naprawdę cudowna.

kaatee
9328 3226
kaatee
7870 4538
Reposted fromusual usual viausmiechprosze usmiechprosze

March 24 2017

kaatee
9134 2323
Reposted frommiischa miischa viaretro-girl retro-girl
kaatee
Jest między wami coś magicznego, nie ma co zaprzeczać.
I przez tę magię trudno będzie wam zapomnieć.
— Nicholas Sparks/ widzę, jak trzęsą Ci się dłonie. sam sobie zaprzeczasz
Reposted frombzdura bzdura viaretro-girl retro-girl
kaatee
7147 b702
Reposted fromuoun uoun viaretro-girl retro-girl
kaatee
Kochać kogoś znaczy widzieć w nim cuda dla innych niedostrzegalne.
— François Mauriac
Reposted frompoetabezdomny poetabezdomny viaretro-girl retro-girl
kaatee
5889 ba97 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
kaatee
9402 cea8 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viainspirations inspirations
kaatee
0106 f7d6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainspirations inspirations
kaatee
6284 a90d
Reposted fromretro-girl retro-girl
kaatee
9177 1c44
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainspirations inspirations
kaatee
Im mniej odsłaniasz, tym więcej dajesz ludziom do myślenia.
— Emma Watson
Reposted fromflorentyna florentyna viainspirations inspirations
kaatee
2869 f24a 500
piękna Praga.
kaatee
8873 6d9c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
kaatee
3373 7ba0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainspirations inspirations
kaatee
8999 1bd7
Reposted fromspring-flow spring-flow viaretro-girl retro-girl
kaatee
9347 381b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
kaatee
9483 9d49 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl